Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 16 kwietnia, osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek stałego zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania”. Poza celebrą kapłani są zobowiązani do noszenia maseczek w przestrzeni kościoła i wokół świątyni. W innych sytuacjach, np. w zakrystii, w kancelarii parafialnej, są zobowiązani mieć maseczkę ochronną lub – zgodnie z przepisami – zakryć usta i nos.

W związku z tym, że utrudnione jest przyjmowanie Komunii św. należy zachować maksymalne zasady ostrożności. Wierni (jeśli mogą) powinni przyjmować Komunię na klęcząco i uważać przy odchylaniu maseczki; warto jednak zachęcać do przyjmowania Komunii św. na rękę o ile wierni nie noszą rękawiczek. W dalszym ciągu należy zachować odstępy między wiernymi zarówno w ławkach, jak i w kolejce do Komunii czy spowiedzi.

Komunikat Ełckiej Kurii Diecezjalnej