Życzenia Biskupa Ełckiego na Boże Narodzenie 2018

Nie bójcie się! (…) Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel! (Łk 2,10-11). To radosne orędzie Anioł kieruje do nas wszystkich. Jezus – jedyny Zbawiciel świata – przyszedł na ziemię, aby wyprowadzić z niewoli grzechu, wyzwolić od lęku oraz obdarzyć odwagą i zapałem do życia w prawdzie i miłości.

Ta wspaniała nowina z nieba wzywa nas, byśmy nie lękali się szukać Chrystusa, który narodził się w Betlejem. Spotykajmy się z Chrystusem i od Niego uczmy się miłości, żyjmy nią i podejmujmy wszystkie życiowe decyzje w oparciu o miłość, którą jest On sam.

W tym świątecznym czasie rozradujmy się w Duchu Świętym, zatrzymując się przed Dzieciątkiem z Betlejem i głosem pokoleń zawołajmy: Ach, witaj Zbawco z dawna żądany. Zachęceni przez papieża Franciszka pozwólmy, aby nasze serce się wzruszyło, nie bójmy się tego. Pozwólmy, by rozpaliło się ono czułością Boga.

Jako pasterz diecezji ełckiej podchodzę do Was z białym opłatkiem w ręku. Pragnę złożyć serdeczne życzenia Wam oraz Waszym najbliższym, którzy przebywają poza rodzinnym domem, jak również gościom odwiedzającym nasze strony.

Życząc błogosławionych Świąt, chcę powiedzieć: nie lękajcie się, otwórzcie serca na miłość Ojca niebieskiego, którą przynosi nam wszystkim Syn Boży, Zbawiciel świata. Z odwagą prośmy Go, aby napełnił nas radością i miłością potrzebną do budowania pokoju w naszych sercach, rodzinach, miejscach pracy.

Niech obecność Chrystusa pozwoli Waszym rodzinom w jedności i miłości przetrwać codzienne trudy oraz dzięki Jego łasce niech zniknie niepewność jutra. Niech młode pokolenie uczy się budowania swojego życia na trwałym fundamencie wiary, nadziei i miłości, wzrastając w mądrości, w łasce u Boga i u ludzi.Niech świąteczne dni pomogą nam przemienić się w gorliwych świadków Jezusa Chrystusa.

Zapewniam Was o pamięci w modlitwie przy Jezusowym żłóbku oraz upraszam dla wszystkich Boże błogosławieństwo na czas świąteczny oraz na cały zbliżający się 2019 rok.

+Jerzy Mazur SVD

Biskup Ełcki  

Żródło: http://diecezjaelk.pl