2019.04.07 – Ogłoszenia duszpasterskie

5 Niedziela Wielkiego Postu

 1. Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.
 2. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dziś i w przyszłą niedzielę o godz. 17:00.
 3. Mękę Chrystusa będziemy rozważali podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek, 12 kwietnia, o godz. 19:00. Zachęcam szczególnie dzieci przygotowujące się do I Komunii św. oraz młodzież do sakramentu bierzmowania do czynnego udziału w tych nabożeństwach.
 4. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12:00 zapraszam na spotkanie formacyjne dzieci z klas III oraz ich rodziców w ramach przygotowania do pierwszego spotkania Chrystusa w sakramencie pokuty i pojednania oraz przez Komunię świętą w Eucharystii.
 5. Dzisiaj o godz. 15:00 kolejna katecheza przedmałżeńska w sali nowego domu parafialnego (wejście obok kaplicy pogrzebowej).
 6. Dzisiaj zbieramy przed kościołem zbiórkę na dalsze leczenie oraz rehabilitację dwunastomiesięcznej Niny.
 7. W środę, 10 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy o godz. 18:00. Po nowennie Msza św. w intencji próśb i podziękowań.
 8. W piątek, 12 kwietnia, zapraszam na Drogę Krzyżową śpiewaną o godz. 19:00.
 9. W sobotę, 13 kwietnia, o godz. 13:00 odbędzie się egzamin dopuszczający do Pierwszej Komunii św. dla dzieci z klasy III b. Na egzamin dzieci przychodzą wraz z rodzicami.
 10. W sobotę, 13 kwietnia, o godz. 18:00 będzie celebrowana pierwsza Msza św. z Niedzieli Palmowej.
 11. Za tydzień, 14 kwietnia, Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy.
 12. W przyszłą niedzielę, 14 kwietnia, po Mszy św. o godz. 12:00 zapraszam na spotkanie formacyjne dzieci z klas III oraz ich rodziców w ramach przygotowania do pierwszego spotkania Chrystusa w sakramencie pokuty i pojednania oraz przez Komunię świętą w Eucharystii.
 13. Za tydzień przypada Niedziela Palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Począwszy od Mszy wieczornej Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku, aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne, największe misteria zbawienia człowieka, które uroczyście celebruje Kościół. Przygotujmy się duchowo do przeżycia tych najważniejszych dni w życiu Kościoła. Przygotujmy również naszą świątynię na zbliżające się święta. Bardzo proszę nasz parafialny chór o przygotowanie Grobu Pańskiego, dzieci szkolne wraz z rodzicami o przygotowanie Ciemnicy. Serdecznie proszę osoby, które biorą czynny udział w procesji rezurekcyjnej, o przygotowanie przedmiotów liturgicznych na procesję. Dzieci z klas IV proszę o udział w procesji rezurekcyjnej: dziewczynki o sypanie kwiatów, a chłopców o niesienie różańca.
 14. Zachęcam również, aby rodziny zatroszczyły się o zaproszenie duszpasterza do odwiedzenia chorych w domach. Udam się do chorych z posługą sakramentalną z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w Wielki Poniedziałek, 15 kwietnia, od godz. 10:00. Proszę o zgłaszanie chorych w zakrystii.
 15. Za kilkanaście dni rozpoczną się największe misteria ludzkiego odkupienia, które sprawuje Kościół co roku, począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Warto mieć na uwadze to, że Wielki Post, który rozpoczyna się w Środę Popielcową, trwa nie do Wielkiej Soboty – jak to dość wielu ma w świadomości – lecz do wieczora Wielkiego Czwartku, do Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie. Trzeba pamiętać, że Triduum Paschalne to jedno wielkie święto, które obchodzimy przez trzy dni, a lepiej jest powiedzieć: przez trzy doby lub trzy noce, w których dokonuje się Pascha Jezusa. Pierwsza noc, z czwartku na piątek, to noc dobrowolnego wydania się Jezusa w ręce ludzi. Najpierw podczas ostatniej wieczerzy, gdy dał siebie uczniom pod postaciami chleba i wina, a potem gdy w Ogrójcu, po swojej wielkiej modlitwie, został brutalnie pojmany. Druga noc to noc męki, śmierci i grobu. Chociaż Jezus został ukrzyżowany w samo południe, to mrok ogarnął wtedy całą ziemię i nastała swoista noc. Potem następuje cisza Wielkiej Soboty, która jest czasem modlitwy i postu i która nas wprowadza w Wielką Noc czuwania i oczekiwania poranka zmartwychwstania. I to jest ta trzecia noc – wielka noc zmartwychwstania, w której celebrujemy Wigilię Paschalną. Obchód tych trzech świętych dni i nocy kończą Nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. To wielkie święto ma swoiste przedłużenie w oktawie, trwającej do drugiej niedzieli Wielkanocy. Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w wielkoczwartkowy wieczór, rozpoczyna to wielkie trzydniowe święto. Powinniśmy zatem te trzy dni przeżywać jako czas świąteczny; zatroszczyć się o to, by w czwartek zakończyć wszystkie większe prace związane z przygotowaniami do Wielkanocy, sprzątanie, zakupy i tym podobne. Niestety, wciąż jeszcze w naszej świadomości świętem jest dopiero Wielkanoc, czyli niedziela, i tak zwany drugi dzień świąt, czyli poniedziałek. A Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę traktujemy jak zwykłe dni. Co prawda, zachowujemy post i wielu z nas uczestniczy w liturgii, ale niejednokrotnie mało rozumiemy te dni i celebracje jako świętowanie obecności Boga, który wydaje siebie za nas i dla nas. Przygotowanie do tych dni wyraża się również w przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania. Powinniśmy to jednak zrobić nie w Wielką Sobotę wieczorem, tuż przed rozpoczęciem liturgii Wigilii paschalnej, jak niektórzy by chcieli, lecz właśnie przed wielkoczwartkową Eucharystią rozpoczynającą Triduum Paschalne. Inna racja, by nie odkładać spowiedzi na te paschalne dni, wiąże się z tym, że również dla duszpasterzy powinny one być czasem świętowania. A trudno o to, gdy podczas Triduum większość czasu spędzają w konfesjonałach. To prawda, że wszyscy jesteśmy zagonieni, ale w tych dniach trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby znaleźć czas na towarzyszenie Jezusowi, albo lepiej: aby skorzystać z tego, że On wchodzi w nasze życie. Jeśli to możliwe, niech w tym okresie pracodawcy dają swoim pracownikom więcej czasu wolnego, a pracownicy niech mają tyle pokory, by o ten czas prosić. Gdy O Pan Bóg przygotowywał wyzwolenie swojego ludu, który pracował na rzecz Egiptu, polecił Mojżeszowi zwrócić się do faraona tymi słowami: „Wypuść lud mój, by Mi oddał cześć na pustyni” (Wj 7,16). My też mamy prawo prosić o czas na składanie kultu Bogu, a nawet domagać się tego czasu. Wymaga to z naszej strony pokory i wiary. Dziś w życiu społecznym mamy wiele bóstw, które nas napędzają, kierują naszym życiem, którym służymy jak faraonom. Robimy tyle rzeczy, że brakuje nam czasu i energii na to, co istotne. Ważne jest więc, byśmy zachowali to Triduum Paschalne jako święty czas przeżywania tajemnic Jezusa Chrystusa – dla własnego życia, dla wyzwolenia, dla przeżycia swojej paschy. O to właśnie w tych dniach chodzi, by w naszej świadomości dokonało się przejście od niewoli starego człowieka, który żyje tylko dla siebie, pod władzą swego faraona, do wolności człowieka wyzwolonego od siebie, a więc żyjącego według zamysłu Bożego i zdolnego do komunii z drugim człowiekiem.
 16. Nowenna Pompejańska nazywana jest też nowenną „nie do odparcia”, ponieważ Matka Boża złożyła obietnicę, że każdy, kto przez 54 dni odmówi różaniec, prosząc o konkretną łaskę – otrzyma ją. Nowenna to dziewięciodniowe nabożeństwo odmawiane zazwyczaj w jednej konkretnej intencji. Nowenna pompejańska jest specyficzną modlitwą, bo składa się z sześciu nowenn. Nowenna pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części różańca świętego (radosną, bolesną i chwalebną) w jednej tylko intencji. Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z tajemnicami światła. W naszej parafii nowennę tę rozpoczniemy 24 kwietnia.