2019.09.08 – Ogłoszenia duszpasterskie

23 Niedziela Zwykła

 1. Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy naszą szczególną modlitwą i pamięcią otaczamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn opuścili swoją ojczyznę, a szczególnie naszych krewnych, przyjaciół i parafian przebywających na emigracji. Do tej pory dzień ten był obchodzony w styczniu, ale papież Franciszek w ubiegłym roku zmienił datę obchodów na drugą niedzielę września.
 2. Dzisiaj w Parafii pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie przeżywamy Diecezjalne Dożynki A.D. 2019 połączone z jubileuszem 500-lecia istnienia parafii. O godz. 11:00 Msza św. dożynkowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego.
 3. Dzisiaj zbieramy tacę na zakup opału do ogrzewania naszego kościoła.
 4. Serdecznie dziękuję mieszkańcom miejscowości Kalinowo z ul. Szkolnej i ul. M. Kajki za sprzątanie naszego kościoła oraz za ofiary na kwiaty. Serdecznie proszę mieszkańców miejscowości Kalinowo z ul. M. Konopnickiej o przejęcie kolejki sprzątania naszej świątyni.
 5. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę, 11 września, o godz. 18:00. Po nowennie Msza św. w intencji próśb i podziękowań.
 6. W piątek, 13 września, wspomnienie św. Jana Chryzostoma (350-407), biskupa Konstantynopola, Doktora Kościoła, piętnującego nadużycia moralne wiernych.
 7. W sobotę, 14 września, przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
 8. W sobotę, 14 września, o godz. 18:00 będzie celebrowana pierwsza Msza św. z 24 Niedzieli Zwykłej.
 9. W sobotę, 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego stańmy pod krzyżem, aby przepraszać za bluźnierstwa, znieważanie sakramentów i profanacje świętych wizerunków, napaści na kościoły oraz księży, małżeństwa i rodziny, modlić się o nawrócenie, wypraszać moc Ducha Świętego oraz, aby wszystkie rodziny były silne Bogiem. Zapraszam wszystkich, abyśmy w tym dniu, o godz. 20:00, zgromadzili się przy krzyżu misyjnym na wspólną modlitwę, wierząc, że przez krzyż i modlitwę można pokonać wszelkie zło, wszelki grzech i można wyprosić łaskę nawrócenia i opamiętania. Niech to będzie świadectwem naszej wiary w Jezusa Miłosiernego.
 10. Nowy rok szkolny i katechetyczny rozpoczyna także przygotowania do sakramentów I Komunii św. i bierzmowania.
 11. W przyszłą niedzielę, 15 września, po Mszy św. o godz. 12:00, zapraszam na spotkanie formacyjne dzieci z klas II i III oraz ich rodziców w ramach przygotowania do pierwszego spotkania Chrystusa w sakramencie pokuty i pojednania oraz przez Komunię świętą w Eucharystii.
 12. W niedzielę, 22 września, po Mszy św. o godz. 12:00, zapraszam na spotkanie formacyjne młodzież z klas VI, VII i VIII oraz ich rodziców w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
 13. W przyszłą niedzielę, 15 września, przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu oraz rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.