2019.10.27 – Ogłoszenia duszpasterskie

30 Niedziela Zwykła

 1. Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.
 2. Zapraszam do udziału w ostatnich w tym roku nabożeństwach różańcowych o godz. 17:30.
 3. Dzisiejsza zbiórka na tacę jest przeznaczona na cele Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.
 4. Serdecznie dziękuję mieszkańcom miejscowości Kalinowo z ul. Osiedlowej 12 za sprzątanie naszego kościoła oraz za ofiary na kwiaty. Serdecznie proszę mieszkańców miejscowości Kalinowo z ul. Osiedlowej 14 o przejęcie kolejki sprzątania naszej świątyni.
 5. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12:00, zapraszam na spotkanie formacyjne dzieci z klas II i III oraz ich rodziców w ramach przygotowania do pierwszego spotkania Chrystusa w sakramencie pokuty i pojednania oraz przez Komunię świętą w Eucharystii.
 6. W poniedziałek, 28 października, Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
 7. W poniedziałek, 28 października, w Ełku odbędzie się Spotkanie Wspólnot Różańcowych Diecezji Ełckiej. Na wspólne spotkanie formacyjno – modlitewne zaproszeni są zelatorki, animatorzy oraz członkowie wspólnot różańcowych z całej diecezji. Włączmy się też materialnie w dzieło Żywy Różaniec dla misji. Ofiary złożone podczas spotkania w dniu 28 października od poszczególnych Kół Żywego Różańca i Wspólnot Różańcowych zostaną przekazane misjonarzom z diecezji ełckiej. Program spotkania: godz. 16:30 – spotkanie formacyjno – organizacyjne w Sali konferencyjnej Centrum Pastoralno-Administracyjnego w Ełku: omówienie Statutu Żywego Różańca, spotkanie z Ojcem Redemptorystą z TV Trwam; godz. 18:00 – Katedra Ełcka, Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, transmitowana przez TV Trwam i Radio Maryja.
 8. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę, 30 października, o godz. 18:00. Po nowennie Msza św. w intencji próśb i podziękowań.
 9. W czwartek, 31 października, odwiedziny chorych przed pierwszym piątkiem miesiąca od godz. 9:00.
 10. W piątek, 1 listopada, będziemy obchodzić Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli z Nim wieczne zjednoczenie w Jego królestwie. Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. W tę uroczystość będziemy sprawować Eucharystię o godz. 8:00, 10:00 i 12:00. Po Mszy św. o godz. 12:00 będą odprawione Nieszpory żałobne. Po ich zakończeniu wyruszy z kościoła procesja żałobna na cmentarz. Serdecznie zapraszam, aby osobiście w niej uczestniczyć i modlić się jako wspólnota Kościoła. Podczas procesji będziemy prosić o Boże miłosierdzie dla zmarłych kapłanów, parafian oraz zmarłych z naszych rodzin, którzy wciąż jeszcze oczekują wybawienia i oczyszczenia. To żałobne nabożeństwo zakończymy błogosławieństwem przy krzyżu na cmentarzu. Po procesji będzie możliwość poświęcenia nowych nagrobków.
 11. 1 listopada zbieramy ofiary na tacę na prace wykończeniowe budowy domu parafialnego z kaplicą pogrzebową.
 12. W piątek, 1 listopada, przypada również pierwszy piątek miesiąca. Po Mszy św. o godz. 10:00 odprawione zostanie nabożeństwo, podczas którego będziemy odmawiali Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odwiedziny chorych będą w czwartek, 31 października, od godz. 9:00.
 13. W dniach 1 – 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę choćby w myśli za zmarłych, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża Franciszka, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga). Odpust ten można zyskać jeden raz dziennie dla jednej duszy w czyśćcu.
 14. W dniach od 1 do 8 listopada będą celebrowane Msze św. zbiorowe w intencji naszych bliskich zmarłych. O godz. 17:40 – Nieszpory za zmarłych, godz. 18:00 – Msza św. zbiorowa.
 15. Udziela się odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami wiernym, którzy w Dniu Zadusznym (oznacza to od południa uroczystości Wszystkich Świętych do północy Dnia Zadusznego) nawiedzą pobożnie kościół i w nim odmówią „Ojcze nasz” i „Wierzę”. Ten odpust można uzyskać też tylko dla zmarłych.
 16. W sobotę, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym dniu modlimy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, szczególnie za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. Na mocy specjalnego papieskiego przywileju, każdy kapłan może sprawować trzy Msze Święte pod specjalnymi warunkami, dlatego też w naszym kościele w sobotę będzie następujący porządek Mszy Świętych: godz. 7:30, 10:00 i 18:00.
 17. W pierwszą sobotę miesiąca, 2 listopada, uczcimy Niepokalane Serce Maryi. Z tej okazji zostanie odprawiona o godz. 7:30 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.
 18. Tego dnia o godz. 19:00 rozpocznie się nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca, na które serdecznie zapraszam wszystkich czcicieli Matki Bożej.
 19. W przyszłą niedzielę, 3 listopada, przypada pierwsza niedziela miesiąca. Pół godziny przed każdą Mszą św. modlimy się za naszych bliskich zmarłych modlitwą wypominkową.
 20. W następną niedzielę, 3 listopada, będziemy zbierać tacę na zakup opału do ogrzewania naszego kościoła.
 21. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnie poświęcony pamięci modlitewnej za naszych bliskich zmarłych. W Encyklice „Spe Salvi” o chrześcijańskiej nadziei papież Benedykt XVI napisał: „Duszom zmarłych można dać pokrzepienie i ochłodę poprzez Eucharystię, modlitwę i jałmużnę. W ciągu wszystkich wieków chrześcijaństwo żywiło fundamentalne przekonanie, że miłość może dotrzeć aż na tamten świat, że jest możliwe wzajemne obdarowanie, w którym jesteśmy połączeni więzami uczucia poza granice śmierci”. Wypominki roczne w naszej parafii są modlitwą za zmarłych odprawianą przed każdą Mszą św. w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. Dlatego też proszę o określenie na kartkach godziny Mszy św., przed którą będziemy modlić się za zmarłych. Pod chórem, na stoliku, znajdują się białe koperty z kartkami na wypominki. Pobierając formularze proszę czytelnie wpisywać imię i nazwisko zmarłej osoby (w mianowniku) i wypełnione proszę składać na tacę, w kancelarii w godzinach urzędowania lub w zakrystii po każdej Mszy św. Ofiary na wypominki są dobrowolne. Modlitwa za zmarłych jest nie tylko naszą powinnością, ale i obowiązkiem. Uczmy dzieci i młodzież modlić się za zmarłych dziadków, krewnych, przyjaciół i znajomych, aby i one kiedyś potrafiły modlić się za nas, już po naszym odejściu do Domu Ojca.