2020.04.19 – Ogłoszenia duszpasterskie

2 Niedziela Wielkanocy

Uroczystość Miłosierdzia Bożego

Rok A

19 kwietnia 2020 r.

 

 1. Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.
 2. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Doświadczając bowiem miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych sióstr i braci.
 3. Dzisiaj Msze święte są celebrowane o godz. 8:00, 10:00, 12:00, 15:00 i 18:00. /liczba wiernych w kościele – do 5 osób/
 4. Pragnę jeszcze raz podziękować za zebrane ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Serdecznie dziękuję za ofiary pieniężne przelane na bieżące konto parafialne przez dobroczyńców – ofiarodawców na jałmużnę wielkopostną na rzecz naszej parafii oraz na potrzeby naszej parafii.
 5. Od poniedziałku, 20 kwietnia, zmienią się zasady bezpieczeństwa dotyczące min. limitu osób w miejscach kultu religijnego. Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w Mszy świętej lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależna od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 W związku z tym – w naszym kościele, którego powierzchnia wynosi 299 m2, będzie mogło przebywać w czasie liturgii do 20 osób.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 16 kwietnia, osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek stałego zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania”. Poza celebrą kapłani są zobowiązani do noszenia maseczek w przestrzeni kościoła i wokół świątyni.
 7. W trzeci poniedziałek miesiąca, tj. 20 kwietnia, zapraszam członków Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa na Mszę św. o godz. 18:00 ku czci Ducha Świętego o dary i owoce Ducha Świętego. /liczba wiernych w kościele – do 20 osób/
 8. W środę, 22 kwietnia, zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i wieczorną Mszę Świętą o godz. 18:00. Maryja jest dla nas tronem miłosierdzia Bożego. Może więc skutecznie prosić swojego Syna o wszelkie owoce dzieła odkupienia dla nas. /liczba wiernych w kościele – do 20 osób/
 9. W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi.
 10. W sobotę, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto Świętego Marka Ewangelisty. Według tradycji Kościoła był autorem Ewangelii uważanej za najstarszą, a jednocześnie najkrótszą spośród pozostałych, kuzynem św. Barnaby, towarzyszem św. Pawła, a później św. Piotra. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Będziemy prosić tego dnia o błogosławieństwo dla pracujących na roli, o pomyślne zbiory oraz o deszcz. Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba.
 11. W sobotę, 25 kwietnia, o godz. 18:00 będzie celebrowana pierwsza Msza św. z 3 Niedzieli Wielkanocy. /liczba wiernych w kościele – do 20 osób/
 12. Przyszła niedziela, 26 kwietnia, będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna, która rozpocznie następujący po niej Tydzień Biblijny. Niech ta niedziela będzie dla nas zachętą do częstszego sięgania po Pismo Święte, które jest niewyczerpanym źródłem mądrości i wiary.
 13. W 3 Niedzielę Wielkanocy, 26 kwietnia, Msze Święte będą celebrowane o godz. 8:00, 10:00, 12:00, 15:00 i 18:00. /liczba wiernych w kościele – do 20 osób/
 14. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Annę Żmijewską z Piętek oraz śp. Edwarda Pachuckiego z Marcinowa. Polećmy tych zmarłych miłosiernemu Bogu: Wieczny odpoczynek…