Ceremonie pogrzebowe

Ceremonie pogrzebowe będą sprawowane tylko według III stacji obrzędu Pogrzebu, na cmentarzu, przy udziale najbliższej rodziny osoby zmarłej. Msza św. pogrzebowa bez trumny powinna być sprawowana w dniu pogrzebu lub innym dniu, po ustaleniu z rodziną. Obowiązuje limit uczestniczących do 5 osób. O tych zarządzeniach należy poinformować rodzinę przy załatwianiu formalności pogrzebowych; należy uczulić, by nie zapraszać na pogrzeb osób zza granicy, a jeśli jest to najbliższa rodzina, powinni zachować izolację od innych osób i nie sprowadzać zagrożenia zarażeniem.