Komunikat Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, o ustanowieniu Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej

Czcigodni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego

Drodzy Diecezjanie!

Z wielką radością przekazuję Wam wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek ustanowił Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej. Został nim ks. Adrian Józef Galbas ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyn).

Biskup nominat urodził się w Bytomiu, ma 51 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1994. W duszpasterstwie parafialnym posługiwał jako wikariusz w parafii pw. św. Michała Archanioła w Łodzi, a także jako proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu. W Zgromadzeniu Księży Pallotynów pełnił urząd prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, był także Radcą w zarządzie Prowincji, a od roku 2011 Prowincjałem Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. Biskup nominat jest doktorem teologii w zakresie teologii duchowości.

Jestem bardzo wdzięczny Ojcu Świętemu Franciszkowi za dar nowego Biskupa dla naszej Diecezji. Będzie mnie wspierał w pracy duszpasterskiej i administracyjnej. W historii Diecezji jest to już trzeci Biskup Pomocniczy. Zawierzając Go Opatrzności Bożej zachęcam wszystkich do modlitwy w intencji Biskupa Nominata, aby Jego posługa była owocna.

Święcenia biskupie odbędą się 11 stycznia 2020 roku, o godz. 11.00 w Katedrze pw. św. Wojciecha w Ełku. Na tę uroczystości serdecznie zapraszam, zaś na pozostały czas Adwentu przesyłam pasterskie błogosławieństwo.