Modlitwy o urodzaje połączone z poświęceniem pól

Mimo wprowadzonych restrykcji związanych z pandemią koronawirusa kontynuujemy tradycję modlitw o urodzaje, którym towarzyszy obrzęd poświęcenia pól. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, w poszczególne dni sprawować będziemy Mszę św. w kościele z udziałem mieszkańców jednej miejscowości. W danym dniu, ksiądz w asyście dwóch wybranych osób udaje się do danej miejscowości i przeprowadza obrzęd poświęcenia pól.