PRZESTRZEGAJMY ROZPORZĄDZENIA WŁADZ CYWILNYCH

W związku z rozporządzeniem władz cywilnych z dnia 25 marca, we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Na Mszy Świętej – niedzielnej również – gromadzą się jedynie te osoby, które zamówiły intencję.

Bardzo proszę o dokładne przestrzeganie tego rozporządzenia!!!

Ograniczona też została możliwość wychodzenia z domu i udział w jakichkolwiek zgromadzeniach.

 

Albert Interewicz

proboszcz