Zmiany obostrzeń dotyczących sytuacji epidemiologicznej

Od poniedziałku, 20 kwietnia, zmienią się zasady bezpieczeństwa dotyczące min. limitu osób w miejscach kultu religijnego. Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w Mszy świętej lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależna od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni. W związku z tym – w naszym kościele, którego powierzchnia wynosi 299 m2, będzie mogło przebywać w czasie liturgii do 20 osób.

Proboszcz