Zmiany związane z przebywaniem wiernych w miejscach kultu

Wraz z wejściem trzeciego etapu znoszenia ograniczeń wchodzą kolejne poluzowania obostrzeń wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa.

Zmniejszone zostaną restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych.

Od niedzieli 17 maja podczas Mszy świętej lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

Od 17 maja liczba wiernych uczestniczących we Mszach świętych lub innych nabożeństwach w kościele parafialnym w Kalinowie wynosi do 30 osób.